ปรับปรุงอาคารเก่า วช.6 (ศูนย์สารสนเทศการวิจัย)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Date -
Location บางเขน กรุงเทพฯ
Value 16,000,000
Client สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Category